Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 53.03 m²
 • 2.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 65 m²
 • 2.75 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 57.64 m²
 • 2.15 tỷVND
D
 • 2
 • 1
 • 58 m²
 • 2.4 tỷVND
E
 • 1
 • 1
 • 48.6 m²
 • 2.2 tỷVND
F
 • 3
 • 2
 • 79.12 m²
 • 3.45 tỷVND