Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 65 m²
 • 4 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 64.5 m²
 • 4 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 63 m²
 • 3.1 tỷVND
D
 • 2
 • 1
 • 56.9 m²
 • 2.6 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 62 m²
 • 3 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 62 m²
 • 2.55 tỷVND