Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 125 m²
 • 7 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 97 m²
 • 4.8 tỷVND
C
 • 3
 • 2
 • 149 m²
 • 7.41 tỷVND
D
 • 5
 • 5
 • 320 m²
 • 18 tỷVND
E
 • 4
 • 3
 • 188 m²
 • 10.5 tỷVND
F
 • 3
 • 2
 • 125 m²
 • 6.7 tỷVND