Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 69 m²
 • 3 tỷVND
B
 • 2
 • 1
 • 65 m²
 • 2.85 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 67.15 m²
 • 2.87 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 67.12 m²
 • 2.85 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 68 m²
 • 2.95 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 66 m²
 • 2.8 tỷVND