Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 1
 • 48.2 m²
 • 1.68 tỷVND
B
 • 1
 • 1
 • 45 m²
 • 1.48 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 69 m²
 • 2.2 tỷVND
D
 • 3
 • 2
 • 75 m²
 • 2.15 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 70 m²
 • 1.93 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 70 m²
 • 2 tỷVND