Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 1
 • 54.34 m²
 • 5.6 tỷVND
B
 • 2
 • 1
 • 54 m²
 • 6.29 tỷVND
C
 • 1
 • 1
 • 29.8 m²
 • 4.8 tỷVND
D
 • 1
 • 1
 • 49.8 m²
 • 7.85 tỷVND
E
 • 2
 • 1
 • 50 m²
 • 6 tỷVND
F
 • 2
 • 1
 • 62 m²
 • 7.37 tỷVND