Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 52 m²
 • 4.4 tỷVND
B
Đã bán
 • 59 m²
 • 5.8 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 24 m²
 • 2.98 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 141.3 m²
 • 18.5 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 97 m²
 • 6.5 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 41 m²
 • 4.13 tỷVND