Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 1
 • 54 m²
 • 1.86 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 53.8 m²
 • 1.85 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 70 m²
 • 2.2 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 64 m²
 • 2.05 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 56 m²
 • 1.85 tỷVND
F
 • 2
 • 1
 • 52 m²
 • 1.82 tỷVND