Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 1
 • 56 m²
 • 1.5 tỷVND
B
 • 2
 • 1
 • 52.5 m²
 • 1.45 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 56 m²
 • 1.6 tỷVND
D
 • 3
 • 3
 • 55.4 m²
 • 5.8 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 13.8 m²
 • 1.6 tỷVND
F
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 50.6 m²
 • 4.3 tỷVND