Nhà đất lân cận

A
 • 1
 • 1
 • 46 m²
 • 1.95 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 100 m²
 • 3.5 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 83 m²
 • 3 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 83 m²
 • 2.75 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 100 m²
 • 3.3 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 91 m²
 • 2.73 tỷVND