Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 74 m²
 • 2.45 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 74 m²
 • 2.45 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 74 m²
 • 2.45 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 78 m²
 • 2.55 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 74 m²
 • 2.4 tỷVND
F
 • 4
 • 4
 • 47.6 m²
 • 6.6 tỷVND