Nhà đất lân cận

A
 • 1
 • 2
 • 55 m²
 • 2.4 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 70 m²
 • 2.7 tỷVND
C
 • 2
 • 1
 • 50 m²
 • 2.9 tỷVND
D
 • 2
 • 1
 • 78 m²
 • 3.4 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 63.8 m²
 • 3.4 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 125 m²
 • 13 tỷVND