Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 65 m²
 • 2.2 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 65 m²
 • 1.8 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 65 m²
 • 1.75 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 58 m²
 • 1.9 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 65 m²
 • 1.8 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 66 m²
 • 1.68 tỷVND