Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 87.84 m²
 • 2.35 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 61.73 m²
 • 1.79 tỷVND
C
 • 3
 • 2
 • 87.84 m²
 • 2.35 tỷVND
D
 • 2
 • 1
 • 64.6 m²
 • 1.73 tỷVND
E
 • 3
 • 2
 • 68.45 m²
 • 2.48 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 69.9 m²
 • 1.73 tỷVND