Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 71.5 m²
 • 2.25 tỷVND
B
 • 3
 • 2
 • 87.64 m²
 • 2.7 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 72 m²
 • 2.05 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 73 m²
 • 2.2 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 78 m²
 • 1.93 tỷVND
F
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 68.8 m²
 • 5.6 tỷVND