Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 60 m²
 • 2.27 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 68 m²
 • 2.4 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 68 m²
 • 2.55 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 67.9 m²
 • 2.35 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 67.9 m²
 • 2.4 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 72.3 m²
 • 2.77 tỷVND