Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 70.4 m²
 • 2.8 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 66 m²
 • 2.7 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 67.58 m²
 • 2.95 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 66.3 m²
 • 2.65 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 66 m²
 • 2.65 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 66 m²
 • 2.44 tỷVND