Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 2
 • 130 m²
 • 18.9 tỷVND
B
 • 4
 • 3
 • 203 m²
 • 40 tỷVND
C
 • 3
 • 2
 • 139.54 m²
 • 24 tỷVND
D
 • 3
 • 2
 • 140 m²
 • 19 tỷVND
E
 • 3
 • 2
 • 126 m²
 • 20 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 84 m²
 • 14 tỷVND