Nhà đất lân cận

A
 • 1
 • 1
 • 53 m²
 • 5.9 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 105 m²
 • 12 tỷVND
C
 • 1
 • 1
 • 53 m²
 • 5.2 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 104.97 m²
 • 13.1 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 144 m²
 • 15.1 tỷVND
F
 • 1
 • 1
 • 53 m²
 • 5.55 tỷVND