Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 14
 • 14
 • 118 m²
 • 10.7 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 31.7 m²
 • 3.25 tỷVND
C
 • 3
 • 4
 • 43.8 m²
 • 4.5 tỷVND
D
 • 3
 • 3
 • 61.1 m²
 • 13.8 tỷVND
E
 • 4
 • 4
 • 100 m²
 • 9.5 tỷVND
F
 • 3
 • 2
 • 75 m²
 • 27 tỷVND