Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 2
 • 130 m²
 • 7.9 tỷVND
B
 • 3
 • 2
 • 112 m²
 • 5.7 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 104 m²
 • 5.35 tỷVND
D
 • 4
 • 4
 • 245.58 m²
 • 15 tỷVND
E
 • 3
 • 2
 • 134 m²
 • 6 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 65 m²
 • 4.63 tỷVND