Nhà đất lân cận

A
 • 4
 • 4
 • 126 m²
 • 27.85 tỷVND
B
 • 3
 • 3
 • 332 m²
 • 73 tỷVND
C
 • 5
 • 5
 • 84 m²
 • 13.5 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 69 m²
 • 3.4 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 67.5 m²
 • 2.85 tỷVND
F
 • 2
 • 1
 • 59 m²
 • 2.05 tỷVND