Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 2
 • 87 m²
 • 5.5 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 79 m²
 • 6.35 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 70 m²
 • 4.6 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 70 m²
 • 4.6 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 70 m²
 • 4.55 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 70.2 m²
 • 4.8 tỷVND