Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 68 m²
 • 1.15 tỷVND
B
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 83.9 m²
 • 4.8 tỷVND
C
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 76 m²
 • 4.2 tỷVND
D
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 84 m²
 • 5.5 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 71.9 m²
 • 4.5 tỷVND
F
 • 2
 • 1
 • 64 m²
 • 5.05 tỷVND