Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 1,000 m²
 • 7.2 tỷVND
B
 • 448 m²
 • 5.32 tỷVND
C
 • 3
 • 2
 • 207 m²
 • 3 tỷVND
D
Đã bán
 • 165 m²
 • 2.15 tỷVND
E
Đã bán
 • 645.2 m²
 • 15.5 tỷVND
F
 • 4
 • 4
 • 100 m²
 • 4.6 tỷVND