Nhà đất lân cận

A
 • 2,808.4 m²
 • 25 tỷVND
B
 • 4,539.8 m²
 • 14 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 145 m²
 • 2.95 tỷVND
D
Đã bán
 • 2,000 m²
 • 14.5 tỷVND
E
 • 807 m²
 • 4.75 tỷVND
F
 • 105 m²
 • 1.8 tỷVND