Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 105.2 m²
 • 1.8 tỷVND
B
Đã bán
 • 3
 • 145 m²
 • 2.95 tỷVND
C
 • 4,539.8 m²
 • 14 tỷVND
D
 • 319.3 m²
 • 1.6 tỷVND
E
 • 1,761.4 m²
 • 2.2 tỷVND
F
 • 145.5 m²
 • 1.9 tỷVND