Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 1
 • 600 m²
 • 5.7 tỷVND
B
Đã bán
 • 916.8 m²
 • 3 tỷVND
C
 • 5,000 m²
 • 11.2 tỷVND
D
Đã bán
 • 150 m²
 • 1.55 tỷVND
E
 • 379.2 m²
 • 4.9 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 533.9 m²
 • 5.5 tỷVND