Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 2
 • 160.2 m²
 • 4.6 tỷVND
B
Đã bán
 • 1
 • 2
 • 24.1 m²
 • 3 tỷVND
C
 • 2
 • 1
 • 58.7 m²
 • 2.3 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 67.43 m²
 • 2.37 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 76 m²
 • 2.55 tỷVND
F
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 50 m²
 • 1.6 tỷVND