Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 753.5 m²
 • 5.85 tỷVND
B
Đã bán
 • 115 m²
 • 2.85 tỷVND
C
Đã bán
 • 101.7 m²
 • 1.69 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 190 m²
 • 4 tỷVND
E
 • 430.5 m²
 • 8.5 tỷVND
F
 • 563.9 m²
 • 16 tỷVND