Nhà đất lân cận

A
 • 8,480.1 m²
 • 20.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 2,575.3 m²
 • 20 tỷVND
C
 • 5,270 m²
 • 33 tỷVND
D
 • 150.1 m²
 • 3.05 tỷVND
E
 • 168.7 m²
 • 3.36 tỷVND
F
 • 688 m²
 • 5.6 tỷVND