Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 210 m²
 • 2.7 tỷVND
B
Đã bán
 • 454 m²
 • 3.95 tỷVND
C
 • 99.3 m²
 • 1.9 tỷVND
D
 • 201.9 m²
 • 3.3 tỷVND
E
 • 111.2 m²
 • 2.45 tỷVND
F
Đã bán
 • 108 m²
 • 1.9 tỷVND