Nhà đất lân cận

A
 • 1
 • 2
 • 1,000 m²
 • 3.5 tỷVND
B
 • 144.2 m²
 • 1.1 tỷVND
C
 • 173.3 m²
 • 1.35 tỷVND
D
Đã bán
 • 684 m²
 • 3.85 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 900 m²
 • 5.9 tỷVND
F
Đã bán
 • 774 m²
 • 2.71 tỷVND