Nhà đất lân cận

A
 • 249.2 m²
 • 3.25 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 99.2 m²
 • 2.6 tỷVND
C
Đã bán
 • 180 m²
 • 2.45 tỷVND
D
 • 740.8 m²
 • 11.9 tỷVND
E
Đã bán
 • 120 m²
 • 1.25 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 165 m²
 • 2.6 tỷVND