Nhà đất lân cận

A
 • 2,813 m²
 • 6.6 tỷVND
B
Đã bán
 • 886 m²
 • 5 tỷVND
C
Đã bán
 • 1,600 m²
 • 2.85 tỷVND
D
 • 662 m²
 • 4.5 tỷVND
E
 • 348 m²
 • 3.9 tỷVND
F
Đã bán
 • 103.4 m²
 • 1.25 tỷVND