Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 131.3 m²
 • 2.1 tỷVND
B
 • 2
 • 1
 • 112 m²
 • 2.55 tỷVND
C
 • 4
 • 1
 • 118 m²
 • 2.4 tỷVND
D
Đã bán
 • 113 m²
 • 1.89 tỷVND
E
 • 90.6 m²
 • 1.75 tỷVND
F
Đã bán
 • 194.8 m²
 • 1.85 tỷVND