Nhà đất lân cận

A
 • 5,523.4 m²
 • 34 tỷVND
B
 • 320 m²
 • 10.4 tỷVND
C
 • 235 m²
 • 4.8 tỷVND
D
 • 320 m²
 • 10.8 tỷVND
E
Đã bán
 • 124 m²
 • 5.3 tỷVND
F
Đã bán
 • 265 m²
 • 4.7 tỷVND