Nhà đất lân cận

A
 • 3,040.8 m²
 • 16 tỷVND
B
 • 236.8 m²
 • 4.2 tỷVND
C
 • 165.6 m²
 • 2.2 tỷVND
D
 • 146.4 m²
 • 990 trVND
E
 • 2,250.2 m²
 • 6 tỷVND
F
 • 143.9 m²
 • 2.27 tỷVND