Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 399 m²
 • 1.8 tỷVND
B
Đã bán
 • 244 m²
 • 2.3 tỷVND
C
Đã bán
 • 2,700 m²
 • 7.2 tỷVND
D
 • 920 m²
 • 7.2 tỷVND
E
 • 1,744.4 m²
 • 17.44 tỷVND
F
Đã bán
 • 419.1 m²
 • 1.71 tỷVND