Nhà đất lân cận

A
 • 4,500 m²
 • 30 tỷVND
B
 • 637 m²
 • 9.5 tỷVND
C
 • 392.5 m²
 • 4.25 tỷVND
D
 • 604.3 m²
 • 4.5 tỷVND
E
 • 3
 • 2
 • 929.9 m²
 • 4 tỷVND
F
Đã bán
 • 182 m²
 • 1.5 tỷVND