Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 1
 • 89.5 m²
 • 3.71 tỷVND
B
 • 2
 • 1
 • 50.3 m²
 • 2.9 tỷVND
C
 • 235 m²
 • 7.2 tỷVND
D
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 147 m²
 • 9.8 tỷVND
E
Đã bán
 • 61.3 m²
 • 2.9 tỷVND
F
Đã bán
 • 83.8 m²
 • 8.1 tỷVND