Nhà đất lân cận

A
 • 169.3 m²
 • 7.62 tỷVND
B
 • 158.4 m²
 • 6.5 tỷVND
C
 • 3
 • 2
 • 53.5 m²
 • 3 tỷVND
D
 • 5
 • 6
 • 126.3 m²
 • 8.5 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 3
 • 60.6 m²
 • 5.9 tỷVND
F
Đã bán
 • 5
 • 3
 • 124.8 m²
 • 7.5 tỷVND