Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 70 m²
 • 4.5 tỷVND
B
 • 205.9 m²
 • 16.5 tỷVND
C
 • 56.1 m²
 • 4.6 tỷVND
D
 • 52.6 m²
 • 3.45 tỷVND
E
 • 147.9 m²
 • 9.33 tỷVND
F
 • 157 m²
 • 7.7 tỷVND