Nhà đất lân cận

A
 • 199 m²
 • 2.5 tỷVND
B
 • 142.4 m²
 • 1.4 tỷVND
C
 • 143.3 m²
 • 2.2 tỷVND
D
Đã bán
 • 731.4 m²
 • 4.9 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 783.5 m²
 • 3 tỷVND
F
Đã bán
 • 550 m²
 • 870 trVND