Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 40 m²
 • 3.1 tỷVND
B
 • 4
 • 4
 • 106.9 m²
 • 7.5 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 108.9 m²
 • 8.3 tỷVND
D
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 48 m²
 • 4.4 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 48 m²
 • 2.9 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 16.9 m²
 • 1.8 tỷVND