Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 3
 • 122 m²
 • 7.8 tỷVND
B
 • 4
 • 5
 • 54.6 m²
 • 7.95 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 157 m²
 • 4.55 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 66 m²
 • 1.68 tỷVND
E
 • 2
 • 1
 • 70.9 m²
 • 1.75 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 68 m²
 • 1.71 tỷVND