Nhà đất lân cận

A
 • 344 m²
 • 2.8 tỷVND
B
Đã bán
 • 255.9 m²
 • 1.7 tỷVND
C
Đã bán
 • 251 m²
 • 1.85 tỷVND
D
 • 645.7 m²
 • 4.63 tỷVND
E
Đã bán
 • 510 m²
 • 4.1 tỷVND
F
 • 274 m²
 • 3.3 tỷVND