Nhà đất lân cận

A
 • 104.3 m²
 • 2.7 tỷVND
B
Đã bán
 • 191 m²
 • 2.85 tỷVND
C
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 100 m²
 • 1.25 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 52 m²
 • 1.95 tỷVND
E
 • 3
 • 3
 • 102 m²
 • 2.75 tỷVND
F
 • 242.8 m²
 • 2.6 tỷVND