Nhà đất lân cận

A
 • 129.5 m²
 • 2.95 tỷVND
B
Đã bán
 • 113.8 m²
 • 2.55 tỷVND
C
 • 3
 • 4
 • 204 m²
 • 5.4 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 134 m²
 • 3.1 tỷVND
E
Đã bán
 • 140 m²
 • 2.4 tỷVND