Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 67.15 m²
 • 5.5 tỷVND
B
 • 4
 • 3
 • 200 m²
 • 7.3 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 113 m²
 • 3.6 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 87 m²
 • 2.65 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 110.7 m²
 • 3.1 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 81 m²
 • 2.26 tỷVND